Spikke-sage-lime-banke

Tekst/mel.: Per AsplinHer har du mulighet til å lytte til sangen "Spikke-sage-lime-banke" direkte på siden eller via Spotify.


Sangteksten er beskyttet av opphavsrett og teksten kan derfor ikke publiseres.


Lytt til "Spikke-sage-lime-banke" via Spotify:

 Spikke-sage-lime-banke sunget av Per Asplin

 Spikke-sage-lime-banke sunget av Per Asplin