Oslo domkirkes guttekor – Det lyser i stille grender

Oslo domkirkes guttekor - Det lyser i stille grender

Her får du høre cd platen Oslo domkirkes guttekor - Det lyser i stille grender gratis.


 1. Det lyser i stille grender
 2. O helga natt
 3. Nå tennes tusen julelys
 4. Å, kom nå med lovsang
 5. Mitt hjerte alltid vanker
 6. Et lite barn så lystelig
 7. Deilig er den himmel blå
 8. Stille natt
 9. Panis Angelicus
 10. Her kommer dine arme små
 11. Tollite Hostias
 12. Es ist en ros entsprungen
 13. Det hev ei rose sprunge
 14. Barn Jesus i en krybbe lå
 15. Deilig er jorden

Lytt til "Oslo domkirkes guttekor – Det lyser i stille grender" via Spotify