Og reven rasker over isen

:/: Og reven rasker over isen. :/:
Så får vi lov, så får vi lov
å synge damenes vise.
:/: Og ser du damene hvor de går, :/:
og hvor de sitter og hvor de står
og hvor de svinger seg i dansen.

 

:/: Og reven rasker over isen. :/:
Så får vi lov, så får vi lov
å synge herrenes vise.
:/: Og ser du herrene hvor de
går, :/:
og hvor de sitter og hvor de står
og hvor de svinger seg i dansen.

 

:/: Og reven rasker over isen. :/:
Så får vi lov, så får vi lov
å synge jentenes vise.
:/ Og ser du jentene hvor de
går, :/:
og hvor de sitter og hvor de står
og hvor de svinger seg i dansen.

 

:/: Og reven rasker over isen. :/:
Så får vi lov, så får vi lov
å synge guttenes vise.
:/: Og ser du guttene hvor de går, :/:
og hvor de sitter og hvor de står,
og hvor de svinger seg i dansen.

 

Tekst/mel.: Ukjent

Lytt til "Og reven rasker over isen" her:


Lytt til "Og reven rasker over isen" via Spotify:

 Og reven rasker over isen sunget av Barn I Studio