Mistletoe and wine

Tekst: Leslie Stewart & Jeremy Paul
Melodi: Keith StrachanHer har du mulighet til å lytte til sangen "Mistletoe and wine" direkte på siden eller via Spotify.


Sangteksten er beskyttet av opphavsrett og teksten kan derfor ikke publiseres.

Lytt til "Mistletoe and wine" via Spotify