Kvindelige studenters sangforening – Arme jord ha jolefred

Kvindelige studenters sangforening - Arme jord ha jolefred

Her får du høre cd platen Kvindelige studenters sangforening - Arme jord ha jolefred gratis.


 1. I denne søte juletid
 2. Stille natt
 3. Et lite barn så lystelig
 4. Folkefrelsar
 5. Nå vandrer fra hver en verdenskrok
 6. Det hev ei rose sprunge
 7. Det lyser i stille grender
 8. Eg veit i himmelrik ei borg
 9. Joleklokker over jorda
 10. Mitt hjerte alltid vanker
 11. Kling no, klokka!
 12. Deilig er jorden

Lytt til "Kvindelige studenters sangforening – Arme jord ha jolefred" via Spotify