Jeg synger julekvad

Jeg synger julekvad
jeg er så glad, så glad!
Min hjertens Jesus hviler
i stall og krybbe trang,
som solen klare smiler
han på sin moders fang.
:/:Han er Frelser min! :/:

 

Å Jesus, du barnlill,
deg lenges jeg så til!
Kom, trøst meg allesinne,
tred inn om her er smått,
la meg deg se og finne,
å, da har jeg det godt!
:/:Drag meg etter deg! :/:

 

Hvor er Gud Fader mild,
sin sønn han sende vil!
Vi alle var fordervet
i vår ulydighet,
men han har oss ervervet
all himlens fryd og fred.
:/:Eia var vi der! :/:

 

Hvor er vel glede
slik som høyt i himmelrik,
hvor alle engler kveder
en ny og liftlig sang
og frem for tronen treder
til Guds basuners klang!
:/:Eia, var vi der! :/:

 

Tekst: Magnus.B. Landstad (oversatt fra Latin)

Melodi: Fra middelalderen

Lytt til "Jeg synger julekvad" her: