Jeg gikk meg over sjø og land

Jeg gikk meg over sjø og land,
der møtte jeg en gammel mann.
Han spurte så, han sagde så:
«Hvor hører du vel hjemme?»
Jeg hører hjemme i trampeland,
i trampeland, i trampeland.
Og alle de som trampe kan,
de hører hjemme i trampeland.

 

Jeg gikk meg over sjø og land,
der møtte jeg en gammel mann.
Han spurte så, han sagde så:
«Hvor hører du vel hjemme?»
Jeg hører hjemme i hoppeland,
i hoppeland, i hoppeland.
Og alle de som hoppe kan,
de hører hjemme i hoppeland.

 

Jeg gikk meg over sjø og land,
der møtte jeg en gammel mann.
Han spurte så, han sagde så:
«Hvor hører du vel hjemme?»
Jeg hører hjemme i vinkeland,
i vinkeland, i vinkeland.
Og alle de som vinke kan,
de hører hjemme i vinkeland.

 

Tekst/mel.: Tradisjonell

Lytt til "Jeg gikk meg over sjø og land" her: