Det lyser i stille grender

Det lyser i stille grender

av tindrande ljos i kveld,
og tusende barnehender
mot himmelen ljosa held.

 

Og glade med song dei helsar
sin broder i himmelhall
som kom og vart heimsens Frelsar
som barn i ein vesal stall.

 

Der låg han med høy til pute
og gret på si ringe seng,
men englane song der ute
på Betlehems aude eng.

 

Der song dei for fyrste gongen
ved natt over Davids by
den evige himmelsongen
som alltid er ung og ny.

 

Tekst: Jacob Sande

Melodi: Lars Søraas d.y.

Lytt til "Det lyser i stille grender" her:

Lytt til "Det lyser i stille grender" via Spotify